close
تبلیغات در اینترنت
دنیای بورس
RSS 2.0

جستجو
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

پشتيباني

آرشيو

» يکشنبه 07 شهريور 1395
» شنبه 06 شهريور 1395
» جمعه 05 شهريور 1395
» پنجشنبه 04 شهريور 1395
» سه شنبه 02 شهريور 1395
» دوشنبه 01 شهريور 1395
» يکشنبه 31 مرداد 1395
» شنبه 30 مرداد 1395
» جمعه 29 مرداد 1395
» پنجشنبه 28 مرداد 1395
» چهارشنبه 27 مرداد 1395
» دوشنبه 25 مرداد 1395
» يکشنبه 24 مرداد 1395
» شنبه 23 مرداد 1395
» جمعه 22 مرداد 1395
» پنجشنبه 21 مرداد 1395
» چهارشنبه 20 مرداد 1395
» سه شنبه 19 مرداد 1395
» دوشنبه 18 مرداد 1395
» يکشنبه 17 مرداد 1395
» شنبه 16 مرداد 1395
» جمعه 15 مرداد 1395
» پنجشنبه 14 مرداد 1395
» سه شنبه 12 مرداد 1395
» دوشنبه 11 مرداد 1395
» يکشنبه 10 مرداد 1395
» جمعه 08 مرداد 1395
» چهارشنبه 06 مرداد 1395
» سه شنبه 05 مرداد 1395
» دوشنبه 04 مرداد 1395
» يکشنبه 03 مرداد 1395
» شنبه 02 مرداد 1395
» جمعه 01 مرداد 1395
» پنجشنبه 31 تير 1395
» چهارشنبه 30 تير 1395
» سه شنبه 29 تير 1395
» دوشنبه 28 تير 1395
» يکشنبه 27 تير 1395
» شنبه 26 تير 1395
» جمعه 25 تير 1395
» پنجشنبه 24 تير 1395
» سه شنبه 22 تير 1395
» يکشنبه 20 تير 1395
» شنبه 19 تير 1395
» جمعه 18 تير 1395
» دوشنبه 14 تير 1395
» يکشنبه 13 تير 1395
» جمعه 11 تير 1395
» سه شنبه 08 تير 1395
» دوشنبه 07 تير 1395
» شنبه 05 تير 1395
» جمعه 04 تير 1395
» سه شنبه 01 تير 1395
» دوشنبه 31 خرداد 1395
» يکشنبه 30 خرداد 1395
» شنبه 29 خرداد 1395
» جمعه 28 خرداد 1395
» سه شنبه 25 خرداد 1395
» دوشنبه 24 خرداد 1395
» يکشنبه 23 خرداد 1395
» شنبه 22 خرداد 1395
» جمعه 21 خرداد 1395
» سه شنبه 18 خرداد 1395
» دوشنبه 17 خرداد 1395
» يکشنبه 16 خرداد 1395
» شنبه 15 خرداد 1395
» سه شنبه 11 خرداد 1395
» دوشنبه 10 خرداد 1395
» شنبه 08 خرداد 1395
» جمعه 07 خرداد 1395
» چهارشنبه 05 خرداد 1395
» سه شنبه 04 خرداد 1395
» دوشنبه 03 خرداد 1395
» يکشنبه 02 خرداد 1395
» جمعه 31 ارديبهشت 1395
» پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
» دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
» يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
» شنبه 25 ارديبهشت 1395
» جمعه 24 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
» دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
» يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
» شنبه 18 ارديبهشت 1395
» جمعه 17 ارديبهشت 1395
» چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
» دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
» يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
» شنبه 11 ارديبهشت 1395
» جمعه 10 ارديبهشت 1395
» پنجشنبه 09 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 07 ارديبهشت 1395
» دوشنبه 06 ارديبهشت 1395
» يکشنبه 05 ارديبهشت 1395
» شنبه 04 ارديبهشت 1395
» جمعه 03 ارديبهشت 1395
» پنجشنبه 02 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 31 فروردين 1395
» دوشنبه 30 فروردين 1395
» يکشنبه 29 فروردين 1395
» شنبه 28 فروردين 1395
» جمعه 27 فروردين 1395
» پنجشنبه 26 فروردين 1395
» سه شنبه 24 فروردين 1395
» دوشنبه 23 فروردين 1395
» يکشنبه 22 فروردين 1395
» شنبه 21 فروردين 1395
» جمعه 20 فروردين 1395
» پنجشنبه 19 فروردين 1395
» چهارشنبه 18 فروردين 1395
» سه شنبه 17 فروردين 1395
» دوشنبه 16 فروردين 1395
» يکشنبه 15 فروردين 1395
» شنبه 14 فروردين 1395
» پنجشنبه 12 فروردين 1395
» چهارشنبه 11 فروردين 1395
» سه شنبه 10 فروردين 1395
» دوشنبه 09 فروردين 1395
» يکشنبه 08 فروردين 1395
» شنبه 07 فروردين 1395
» سه شنبه 03 فروردين 1395
» سه شنبه 25 اسفند 1394
» دوشنبه 24 اسفند 1394
» يکشنبه 23 اسفند 1394
» شنبه 22 اسفند 1394
» جمعه 21 اسفند 1394
» چهارشنبه 19 اسفند 1394
» سه شنبه 18 اسفند 1394
» دوشنبه 17 اسفند 1394
» يکشنبه 16 اسفند 1394
» شنبه 15 اسفند 1394
» جمعه 14 اسفند 1394
» چهارشنبه 12 اسفند 1394
» سه شنبه 11 اسفند 1394
» دوشنبه 10 اسفند 1394
» يکشنبه 09 اسفند 1394
» شنبه 08 اسفند 1394
» جمعه 07 اسفند 1394
» پنجشنبه 06 اسفند 1394
» چهارشنبه 05 اسفند 1394
» سه شنبه 04 اسفند 1394
» دوشنبه 03 اسفند 1394
» يکشنبه 02 اسفند 1394
» شنبه 01 اسفند 1394
» جمعه 30 بهمن 1394
» پنجشنبه 29 بهمن 1394
» سه شنبه 27 بهمن 1394
» دوشنبه 26 بهمن 1394
» يکشنبه 25 بهمن 1394
» جمعه 23 بهمن 1394
» چهارشنبه 21 بهمن 1394
» سه شنبه 20 بهمن 1394
» دوشنبه 19 بهمن 1394
» يکشنبه 18 بهمن 1394
» شنبه 17 بهمن 1394
» سه شنبه 13 بهمن 1394
» دوشنبه 12 بهمن 1394
» يکشنبه 11 بهمن 1394
» شنبه 10 بهمن 1394
» جمعه 09 بهمن 1394
» سه شنبه 06 بهمن 1394
» دوشنبه 05 بهمن 1394
» يکشنبه 04 بهمن 1394
» شنبه 03 بهمن 1394
» جمعه 02 بهمن 1394
» سه شنبه 29 دی 1394
» دوشنبه 28 دی 1394
» يکشنبه 27 دی 1394
» شنبه 26 دی 1394
» جمعه 25 دی 1394
» پنجشنبه 24 دی 1394
» چهارشنبه 23 دی 1394
» دوشنبه 21 دی 1394
» يکشنبه 20 دی 1394
» شنبه 19 دی 1394
» جمعه 18 دی 1394
» چهارشنبه 16 دی 1394
» سه شنبه 15 دی 1394
» دوشنبه 14 دی 1394
» يکشنبه 13 دی 1394
» شنبه 12 دی 1394
» جمعه 11 دی 1394
» سه شنبه 08 دی 1394
» دوشنبه 07 دی 1394
» يکشنبه 06 دی 1394
» شنبه 05 دی 1394
» جمعه 04 دی 1394
» سه شنبه 01 دی 1394
» دوشنبه 30 آذر 1394
» يکشنبه 29 آذر 1394
» شنبه 28 آذر 1394
» جمعه 27 آذر 1394
» چهارشنبه 25 آذر 1394
» سه شنبه 24 آذر 1394
» دوشنبه 23 آذر 1394
» يکشنبه 22 آذر 1394
» شنبه 21 آذر 1394
» چهارشنبه 18 آذر 1394
» سه شنبه 17 آذر 1394
» دوشنبه 16 آذر 1394
» يکشنبه 15 آذر 1394
» شنبه 14 آذر 1394
» جمعه 13 آذر 1394
» پنجشنبه 12 آذر 1394
» دوشنبه 09 آذر 1394
» يکشنبه 08 آذر 1394
» شنبه 07 آذر 1394
» جمعه 06 آذر 1394
» سه شنبه 03 آذر 1394
» دوشنبه 02 آذر 1394
» يکشنبه 01 آذر 1394
» شنبه 30 آبان 1394
» جمعه 29 آبان 1394
» چهارشنبه 27 آبان 1394
» سه شنبه 26 آبان 1394
» دوشنبه 25 آبان 1394
» يکشنبه 24 آبان 1394
» شنبه 23 آبان 1394
» جمعه 22 آبان 1394
» چهارشنبه 20 آبان 1394
» سه شنبه 19 آبان 1394
» دوشنبه 18 آبان 1394
» يکشنبه 17 آبان 1394
» شنبه 16 آبان 1394
» جمعه 15 آبان 1394
» چهارشنبه 13 آبان 1394
» سه شنبه 12 آبان 1394
» دوشنبه 11 آبان 1394
» يکشنبه 10 آبان 1394
» شنبه 09 آبان 1394
» جمعه 08 آبان 1394
» چهارشنبه 06 آبان 1394
» سه شنبه 05 آبان 1394
» دوشنبه 04 آبان 1394
» يکشنبه 03 آبان 1394
» شنبه 02 آبان 1394
» جمعه 01 آبان 1394
» پنجشنبه 30 مهر 1394
» چهارشنبه 29 مهر 1394
» سه شنبه 28 مهر 1394
» دوشنبه 27 مهر 1394
» يکشنبه 26 مهر 1394
» شنبه 25 مهر 1394
» جمعه 24 مهر 1394
» چهارشنبه 22 مهر 1394
» سه شنبه 21 مهر 1394
» دوشنبه 20 مهر 1394
» يکشنبه 19 مهر 1394
» شنبه 18 مهر 1394
» جمعه 17 مهر 1394
» پنجشنبه 16 مهر 1394
» چهارشنبه 15 مهر 1394
» سه شنبه 14 مهر 1394
» دوشنبه 13 مهر 1394
» يکشنبه 12 مهر 1394
» شنبه 11 مهر 1394
» جمعه 10 مهر 1394
» چهارشنبه 08 مهر 1394
» سه شنبه 07 مهر 1394
» دوشنبه 06 مهر 1394
» يکشنبه 05 مهر 1394
» شنبه 04 مهر 1394
» جمعه 03 مهر 1394
» چهارشنبه 01 مهر 1394
» سه شنبه 31 شهريور 1394
» دوشنبه 30 شهريور 1394
» يکشنبه 29 شهريور 1394
» جمعه 27 شهريور 1394
» پنجشنبه 26 شهريور 1394
» چهارشنبه 25 شهريور 1394
» سه شنبه 24 شهريور 1394
» دوشنبه 23 شهريور 1394
» يکشنبه 22 شهريور 1394
» شنبه 21 شهريور 1394
» جمعه 20 شهريور 1394
» پنجشنبه 19 شهريور 1394
» چهارشنبه 18 شهريور 1394
» سه شنبه 17 شهريور 1394
» دوشنبه 16 شهريور 1394
» يکشنبه 15 شهريور 1394
» شنبه 14 شهريور 1394
» جمعه 13 شهريور 1394
» پنجشنبه 12 شهريور 1394
» چهارشنبه 11 شهريور 1394
» سه شنبه 10 شهريور 1394
» پنجشنبه 05 شهريور 1394
» چهارشنبه 04 شهريور 1394
» سه شنبه 03 شهريور 1394
» دوشنبه 02 شهريور 1394
» يکشنبه 01 شهريور 1394
» شنبه 31 مرداد 1394
» جمعه 30 مرداد 1394
» پنجشنبه 29 مرداد 1394
» چهارشنبه 28 مرداد 1394
» سه شنبه 27 مرداد 1394
» دوشنبه 26 مرداد 1394
» يکشنبه 25 مرداد 1394
» شنبه 24 مرداد 1394
» جمعه 23 مرداد 1394
» پنجشنبه 22 مرداد 1394
» چهارشنبه 21 مرداد 1394
» سه شنبه 20 مرداد 1394
» يکشنبه 18 مرداد 1394
» شنبه 17 مرداد 1394
» جمعه 16 مرداد 1394
» پنجشنبه 15 مرداد 1394
» چهارشنبه 14 مرداد 1394
» سه شنبه 13 مرداد 1394
» دوشنبه 12 مرداد 1394
» يکشنبه 11 مرداد 1394
» شنبه 10 مرداد 1394
» جمعه 09 مرداد 1394
» پنجشنبه 08 مرداد 1394
» سه شنبه 06 مرداد 1394
» دوشنبه 05 مرداد 1394
» يکشنبه 04 مرداد 1394
» شنبه 03 مرداد 1394
» جمعه 02 مرداد 1394
» پنجشنبه 01 مرداد 1394
» چهارشنبه 31 تير 1394
» سه شنبه 30 تير 1394
» دوشنبه 29 تير 1394
» يکشنبه 28 تير 1394
» پنجشنبه 28 آذر 1394
» پنجشنبه 01 دی 1394

لينک دوستان

نظر سنجي

بهترین مطالب سایت از نظر شما؟
بازديد : 9 محمد سلیمی
یکشنبه 02 خرداد 1395 - 21:51


مطالب مرتبط :
بازديد : 0 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:30

تحلیل تکنیکال ونفت-95.06.07


مطالب مرتبط :
بازديد : 7 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:24

#اخبار و شنیده های تالار شیشه ای یکشنبه 7 شهریور ماه 95


مطالب مرتبط :
بازديد : 0 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:22

گزارش بازار یکشنبه 7 شهریور 95


مطالب مرتبط :
بازديد : 3 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:20

تحرک حقوقی های فعال ، طی 5 روز گذشته


مطالب مرتبط :
بازديد : 0 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:18

تحلیل هفتگی دلار به ریال - ۷ شهریور ۹۵


مطالب مرتبط :
بازديد : 0 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:17

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری مسکن (ثمسکن)


مطالب مرتبط :
بازديد : 0 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:17

تحلیل هفتگی بازار سکه آتی - ۷ شهریور ۹۵


مطالب مرتبط :
بازديد : 0 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:15

تحلیل تکنیکال عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)


مطالب مرتبط :
بازديد : 0 محمد سلیمی
یکشنبه 07 شهريور 1395 - 22:14

شروع تولیدات جدید پژو با سهم ۲۰ درصدی ایران/ ظرف ۶ ماه به هدف ۴۰ درصدی می‌رسیم


مطالب مرتبط :

معرفي سايت

هدف از ايجاد اين وبلاگ گردآوري اخبار بازار سرمايه اعم از شايعات و شنيده هاي بازار، گزارشات روزانه بازار سهام، پيش بيني بازار فردا، تصميمات مجامع، اخبار اقتصادي و سياسي مرتبط با بازار سرمايه، تحليل هاي بنيادي و تکنيکال کارگزاري ها و سايت هاي مختلف با ذکر منيع و نويسنده مي باشد. افرادي هم که تحليلي دارند پس از بررسي توسط مدير وبلاگ به نام خودشان در سايت قرار داده مي شود. در حقيقت اين وبلاگ براي جلوگيري از اتلاف وقت شما دوستان عزيز در سايت هاي مختلف و دريافت اخبار مورد نيازتان طراحي شده است.

عضويت سريع


قوانين سايت

کد امنيتي :

ورود به سايت

نام کاربري:
رمز عبور :

آمار سايت

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 1
بازديد ديروز : 231
هفته گذشته : 1
ماه گذشته : 4,073
سال گذشته : 47,757
کل بازديد : 105,695
کل مطالب : 7512
نظرات : 15
تعداد اعضا : 1072
امروز : دوشنبه 08 شهریور 1395

Theme Design By Tem98.Ir