close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
دنیای بورس
RSS 2.0

جستجو
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

پشتيباني

آرشيو

» يکشنبه 28 آذر 1395
» شنبه 27 آذر 1395
» جمعه 26 آذر 1395
» سه شنبه 23 آذر 1395
» دوشنبه 22 آذر 1395
» يکشنبه 21 آذر 1395
» شنبه 20 آذر 1395
» جمعه 19 آذر 1395
» چهارشنبه 17 آذر 1395
» دوشنبه 15 شهريور 1395
» يکشنبه 14 شهريور 1395
» شنبه 13 شهريور 1395
» جمعه 12 شهريور 1395
» پنجشنبه 11 شهريور 1395
» سه شنبه 09 شهريور 1395
» دوشنبه 08 شهريور 1395
» يکشنبه 07 شهريور 1395
» شنبه 06 شهريور 1395
» جمعه 05 شهريور 1395
» پنجشنبه 04 شهريور 1395
» سه شنبه 02 شهريور 1395
» دوشنبه 01 شهريور 1395
» يکشنبه 31 مرداد 1395
» شنبه 30 مرداد 1395
» جمعه 29 مرداد 1395
» پنجشنبه 28 مرداد 1395
» چهارشنبه 27 مرداد 1395
» دوشنبه 25 مرداد 1395
» يکشنبه 24 مرداد 1395
» شنبه 23 مرداد 1395
» جمعه 22 مرداد 1395
» پنجشنبه 21 مرداد 1395
» چهارشنبه 20 مرداد 1395
» سه شنبه 19 مرداد 1395
» دوشنبه 18 مرداد 1395
» يکشنبه 17 مرداد 1395
» شنبه 16 مرداد 1395
» جمعه 15 مرداد 1395
» پنجشنبه 14 مرداد 1395
» سه شنبه 12 مرداد 1395
» دوشنبه 11 مرداد 1395
» يکشنبه 10 مرداد 1395
» جمعه 08 مرداد 1395
» چهارشنبه 06 مرداد 1395
» سه شنبه 05 مرداد 1395
» دوشنبه 04 مرداد 1395
» يکشنبه 03 مرداد 1395
» شنبه 02 مرداد 1395
» جمعه 01 مرداد 1395
» پنجشنبه 31 تير 1395
» چهارشنبه 30 تير 1395
» سه شنبه 29 تير 1395
» دوشنبه 28 تير 1395
» يکشنبه 27 تير 1395
» شنبه 26 تير 1395
» جمعه 25 تير 1395
» پنجشنبه 24 تير 1395
» سه شنبه 22 تير 1395
» يکشنبه 20 تير 1395
» شنبه 19 تير 1395
» جمعه 18 تير 1395
» دوشنبه 14 تير 1395
» يکشنبه 13 تير 1395
» جمعه 11 تير 1395
» سه شنبه 08 تير 1395
» دوشنبه 07 تير 1395
» شنبه 05 تير 1395
» جمعه 04 تير 1395
» سه شنبه 01 تير 1395
» دوشنبه 31 خرداد 1395
» يکشنبه 30 خرداد 1395
» شنبه 29 خرداد 1395
» جمعه 28 خرداد 1395
» سه شنبه 25 خرداد 1395
» دوشنبه 24 خرداد 1395
» يکشنبه 23 خرداد 1395
» شنبه 22 خرداد 1395
» جمعه 21 خرداد 1395
» سه شنبه 18 خرداد 1395
» دوشنبه 17 خرداد 1395
» يکشنبه 16 خرداد 1395
» شنبه 15 خرداد 1395
» سه شنبه 11 خرداد 1395
» دوشنبه 10 خرداد 1395
» شنبه 08 خرداد 1395
» جمعه 07 خرداد 1395
» چهارشنبه 05 خرداد 1395
» سه شنبه 04 خرداد 1395
» دوشنبه 03 خرداد 1395
» يکشنبه 02 خرداد 1395
» جمعه 31 ارديبهشت 1395
» پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
» دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
» يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
» شنبه 25 ارديبهشت 1395
» جمعه 24 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
» دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
» يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
» شنبه 18 ارديبهشت 1395
» جمعه 17 ارديبهشت 1395
» چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
» دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
» يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
» شنبه 11 ارديبهشت 1395
» جمعه 10 ارديبهشت 1395
» پنجشنبه 09 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 07 ارديبهشت 1395
» دوشنبه 06 ارديبهشت 1395
» يکشنبه 05 ارديبهشت 1395
» شنبه 04 ارديبهشت 1395
» جمعه 03 ارديبهشت 1395
» پنجشنبه 02 ارديبهشت 1395
» سه شنبه 31 فروردين 1395
» دوشنبه 30 فروردين 1395
» يکشنبه 29 فروردين 1395
» شنبه 28 فروردين 1395
» جمعه 27 فروردين 1395
» پنجشنبه 26 فروردين 1395
» سه شنبه 24 فروردين 1395
» دوشنبه 23 فروردين 1395
» يکشنبه 22 فروردين 1395
» شنبه 21 فروردين 1395
» جمعه 20 فروردين 1395
» پنجشنبه 19 فروردين 1395
» چهارشنبه 18 فروردين 1395
» سه شنبه 17 فروردين 1395
» دوشنبه 16 فروردين 1395
» يکشنبه 15 فروردين 1395
» شنبه 14 فروردين 1395
» پنجشنبه 12 فروردين 1395
» چهارشنبه 11 فروردين 1395
» سه شنبه 10 فروردين 1395
» دوشنبه 09 فروردين 1395
» يکشنبه 08 فروردين 1395
» شنبه 07 فروردين 1395
» سه شنبه 03 فروردين 1395
» سه شنبه 25 اسفند 1394
» دوشنبه 24 اسفند 1394
» يکشنبه 23 اسفند 1394
» شنبه 22 اسفند 1394
» جمعه 21 اسفند 1394
» چهارشنبه 19 اسفند 1394
» سه شنبه 18 اسفند 1394
» دوشنبه 17 اسفند 1394
» يکشنبه 16 اسفند 1394
» شنبه 15 اسفند 1394
» جمعه 14 اسفند 1394
» چهارشنبه 12 اسفند 1394
» سه شنبه 11 اسفند 1394
» دوشنبه 10 اسفند 1394
» يکشنبه 09 اسفند 1394
» شنبه 08 اسفند 1394
» جمعه 07 اسفند 1394
» پنجشنبه 06 اسفند 1394
» چهارشنبه 05 اسفند 1394
» سه شنبه 04 اسفند 1394
» دوشنبه 03 اسفند 1394
» يکشنبه 02 اسفند 1394
» شنبه 01 اسفند 1394
» جمعه 30 بهمن 1394
» پنجشنبه 29 بهمن 1394
» سه شنبه 27 بهمن 1394
» دوشنبه 26 بهمن 1394
» يکشنبه 25 بهمن 1394
» جمعه 23 بهمن 1394
» چهارشنبه 21 بهمن 1394
» سه شنبه 20 بهمن 1394
» دوشنبه 19 بهمن 1394
» يکشنبه 18 بهمن 1394
» شنبه 17 بهمن 1394
» سه شنبه 13 بهمن 1394
» دوشنبه 12 بهمن 1394
» يکشنبه 11 بهمن 1394
» شنبه 10 بهمن 1394
» جمعه 09 بهمن 1394
» سه شنبه 06 بهمن 1394
» دوشنبه 05 بهمن 1394
» يکشنبه 04 بهمن 1394
» شنبه 03 بهمن 1394
» جمعه 02 بهمن 1394
» سه شنبه 29 دی 1394
» دوشنبه 28 دی 1394
» يکشنبه 27 دی 1394
» شنبه 26 دی 1394
» جمعه 25 دی 1394
» پنجشنبه 24 دی 1394
» چهارشنبه 23 دی 1394
» دوشنبه 21 دی 1394
» يکشنبه 20 دی 1394
» شنبه 19 دی 1394
» جمعه 18 دی 1394
» چهارشنبه 16 دی 1394
» سه شنبه 15 دی 1394
» دوشنبه 14 دی 1394
» يکشنبه 13 دی 1394
» شنبه 12 دی 1394
» جمعه 11 دی 1394
» سه شنبه 08 دی 1394
» دوشنبه 07 دی 1394
» يکشنبه 06 دی 1394
» شنبه 05 دی 1394
» جمعه 04 دی 1394
» سه شنبه 01 دی 1394
» دوشنبه 30 آذر 1394
» يکشنبه 29 آذر 1394
» شنبه 28 آذر 1394
» جمعه 27 آذر 1394
» چهارشنبه 25 آذر 1394
» سه شنبه 24 آذر 1394
» دوشنبه 23 آذر 1394
» يکشنبه 22 آذر 1394
» شنبه 21 آذر 1394
» چهارشنبه 18 آذر 1394
» سه شنبه 17 آذر 1394
» دوشنبه 16 آذر 1394
» يکشنبه 15 آذر 1394
» شنبه 14 آذر 1394
» جمعه 13 آذر 1394
» پنجشنبه 12 آذر 1394
» دوشنبه 09 آذر 1394
» يکشنبه 08 آذر 1394
» شنبه 07 آذر 1394
» جمعه 06 آذر 1394
» سه شنبه 03 آذر 1394
» دوشنبه 02 آذر 1394
» يکشنبه 01 آذر 1394
» شنبه 30 آبان 1394
» جمعه 29 آبان 1394
» چهارشنبه 27 آبان 1394
» سه شنبه 26 آبان 1394
» دوشنبه 25 آبان 1394
» يکشنبه 24 آبان 1394
» شنبه 23 آبان 1394
» جمعه 22 آبان 1394
» چهارشنبه 20 آبان 1394
» سه شنبه 19 آبان 1394
» دوشنبه 18 آبان 1394
» يکشنبه 17 آبان 1394
» شنبه 16 آبان 1394
» جمعه 15 آبان 1394
» چهارشنبه 13 آبان 1394
» سه شنبه 12 آبان 1394
» دوشنبه 11 آبان 1394
» يکشنبه 10 آبان 1394
» شنبه 09 آبان 1394
» جمعه 08 آبان 1394
» چهارشنبه 06 آبان 1394
» سه شنبه 05 آبان 1394
» دوشنبه 04 آبان 1394
» يکشنبه 03 آبان 1394
» شنبه 02 آبان 1394
» جمعه 01 آبان 1394
» پنجشنبه 30 مهر 1394
» چهارشنبه 29 مهر 1394
» سه شنبه 28 مهر 1394
» دوشنبه 27 مهر 1394
» يکشنبه 26 مهر 1394
» شنبه 25 مهر 1394
» جمعه 24 مهر 1394
» چهارشنبه 22 مهر 1394
» سه شنبه 21 مهر 1394
» دوشنبه 20 مهر 1394
» يکشنبه 19 مهر 1394
» شنبه 18 مهر 1394
» جمعه 17 مهر 1394
» پنجشنبه 16 مهر 1394
» چهارشنبه 15 مهر 1394
» سه شنبه 14 مهر 1394
» دوشنبه 13 مهر 1394
» يکشنبه 12 مهر 1394
» شنبه 11 مهر 1394
» جمعه 10 مهر 1394
» چهارشنبه 08 مهر 1394
» سه شنبه 07 مهر 1394
» دوشنبه 06 مهر 1394
» يکشنبه 05 مهر 1394
» شنبه 04 مهر 1394
» جمعه 03 مهر 1394
» چهارشنبه 01 مهر 1394
» سه شنبه 31 شهريور 1394
» دوشنبه 30 شهريور 1394
» يکشنبه 29 شهريور 1394
» جمعه 27 شهريور 1394
» پنجشنبه 26 شهريور 1394
» چهارشنبه 25 شهريور 1394
» سه شنبه 24 شهريور 1394
» دوشنبه 23 شهريور 1394
» يکشنبه 22 شهريور 1394
» شنبه 21 شهريور 1394
» جمعه 20 شهريور 1394
» پنجشنبه 19 شهريور 1394
» چهارشنبه 18 شهريور 1394
» سه شنبه 17 شهريور 1394
» دوشنبه 16 شهريور 1394
» يکشنبه 15 شهريور 1394
» شنبه 14 شهريور 1394
» جمعه 13 شهريور 1394
» پنجشنبه 12 شهريور 1394
» چهارشنبه 11 شهريور 1394
» سه شنبه 10 شهريور 1394
» پنجشنبه 05 شهريور 1394
» چهارشنبه 04 شهريور 1394
» سه شنبه 03 شهريور 1394
» دوشنبه 02 شهريور 1394
» يکشنبه 01 شهريور 1394
» شنبه 31 مرداد 1394
» جمعه 30 مرداد 1394
» پنجشنبه 29 مرداد 1394
» چهارشنبه 28 مرداد 1394
» سه شنبه 27 مرداد 1394
» دوشنبه 26 مرداد 1394
» يکشنبه 25 مرداد 1394
» شنبه 24 مرداد 1394
» جمعه 23 مرداد 1394
» پنجشنبه 22 مرداد 1394
» چهارشنبه 21 مرداد 1394
» سه شنبه 20 مرداد 1394
» يکشنبه 18 مرداد 1394
» شنبه 17 مرداد 1394
» جمعه 16 مرداد 1394
» پنجشنبه 15 مرداد 1394
» چهارشنبه 14 مرداد 1394
» سه شنبه 13 مرداد 1394
» دوشنبه 12 مرداد 1394
» يکشنبه 11 مرداد 1394
» شنبه 10 مرداد 1394
» جمعه 09 مرداد 1394
» پنجشنبه 08 مرداد 1394
» سه شنبه 06 مرداد 1394
» دوشنبه 05 مرداد 1394
» يکشنبه 04 مرداد 1394
» شنبه 03 مرداد 1394
» جمعه 02 مرداد 1394
» پنجشنبه 01 مرداد 1394
» چهارشنبه 31 تير 1394
» سه شنبه 30 تير 1394
» دوشنبه 29 تير 1394
» يکشنبه 28 تير 1394
» پنجشنبه 01 دی 1394
» پنجشنبه 28 آذر 1394

لينک دوستان

نظر سنجي

بهترین مطالب سایت از نظر شما؟
بازديد : 43 محمد سلیمی
یکشنبه 02 خرداد 1395 - 21:51

https://telegram.me/joinchat/A2dZV0DeAd8HzFkzNs6RFQ دوباره درخدمتتون هستیم با #سیگنال های خرید وفروش #پرسش وپاسخ در مورد سهام مورد نظر#اخباروشایعات بازار #تحلیل های تکنیکال وبنیادی #روانشناسی بازار

https://telegram.me/joinchat/A2dZV0DeAd8HzFkzNs6RFQ دوباره درخدمتتون هستیم با #سیگنال های خرید وفروش #پرسش وپاسخ در مورد سهام مورد نظر#اخباروشایعات بازار #تحلیل های تکنیکال وبنیادی #روانشناسی بازار


مطالب مرتبط :
بازديد : 435 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:55

شنیده های بازار 28 آذرماه 1395


مطالب مرتبط :
بازديد : 337 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:46

گزارش بازار یکشنبه 28 آذر 95


مطالب مرتبط :
بازديد : 343 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:45

گزارش روزانه تالار 95.09.28 و پیش بینی بازار دوشنبه


مطالب مرتبط :
بازديد : 363 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:44

تحلیل تکنیکال شاخص گروه فراورده های نفتی


مطالب مرتبط :
بازديد : 349 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:42

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس اوراق بهادار


مطالب مرتبط :
بازديد : 333 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:39

شکربن خریدار دارد؟


مطالب مرتبط :
بازديد : 325 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:38

روایت وزیر راه از دو قرارداد بزرگ برای اقتصاد ایران


مطالب مرتبط :
بازديد : 321 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:36

تحلیل جدید رئیس کل بانک مرکزی از فضای پسابرجام


مطالب مرتبط :
بازديد : 333 محمد سلیمی
یکشنبه 28 آذر 1395 - 20:35

آثار نرخ رشد مثبت در بخش مسکن و صنعت مشهود است


مطالب مرتبط :

معرفي سايت

هدف از ايجاد اين وبلاگ گردآوري اخبار بازار سرمايه اعم از شايعات و شنيده هاي بازار، گزارشات روزانه بازار سهام، پيش بيني بازار فردا، تصميمات مجامع، اخبار اقتصادي و سياسي مرتبط با بازار سرمايه، تحليل هاي بنيادي و تکنيکال کارگزاري ها و سايت هاي مختلف با ذکر منيع و نويسنده مي باشد. افرادي هم که تحليلي دارند پس از بررسي توسط مدير وبلاگ به نام خودشان در سايت قرار داده مي شود. در حقيقت اين وبلاگ براي جلوگيري از اتلاف وقت شما دوستان عزيز در سايت هاي مختلف و دريافت اخبار مورد نيازتان طراحي شده است.

عضويت سريع


قوانين سايت

کد امنيتي :

ورود به سايت

نام کاربري:
رمز عبور :

آمار سايت

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 12
بازديد ديروز : 19
هفته گذشته : 53
ماه گذشته : 12
سال گذشته : 2,646
کل بازديد : 131,279
کل مطالب : 7831
نظرات : 15
تعداد اعضا : 1116
امروز : چهارشنبه 11 اسفند 1395

Theme Design By Tem98.Ir